TECHNOLOGIE

ABG Construction a EKOLOGIA i ZIELONE BUDOWNICTWO

Ochrona przed promieniotwórczym gazem RADON
W budynkach budowanych przez naszą firmę stosujemy rozwiązania, które stanowią barierę dla radonu, który w 75% pochodzi z gruntu.

HVAC
System ogrzewania nadmuchowego. Powietrze bezpośrednio jest podgrzewane i dostarczane systemem kanałów do pomieszczeń.

FUNKCJE SYSTEMU

Ogrzewanie - dostarczanie ciepłego powietrza do pomieszczeń przez kratki posiadające regulację przepływu.
Wentylacja - dostarczenie świeżego powietrza do pomieszczeń w sposób automatyczny do aktualnych potrzeb.
Klimatyzacja - możliwość podłączenia modułu chłodzenia do systemu w dowolnym czasie .
Filtracja powietrza - powietrze dostarczane do pomieszczeń podlega filtrowaniu przez elektrostatyczny antybakteryjny filtr wielokrotnego użycia (7 lat). Ważne i cenione przez osoby cierpiące na alergię.
Nawilżanie - nawilżanie dostarczanego powietrza w sposób automatyczny przez nawilżacz sterowany przez programator wilgotności względnej.

System HVAC posiadając wielofunkcyjność systemową i automatykę współpracującą z ISD (Infrastruktura Sieci Domowych) pozwala na pomiar stężenia CO2 w pomieszczeniu reprezentatywnym i regulację ilości dopływu świeżego powietrza do budynku.
System w połączeniu z powietrznym wymiennikiem ciepła umożliwia odzysk ciepła z wentylacji, kontrolę właściwości fizyczno-chemicznych powietrza w budynku i dopasowanie tych wartości do potrzeb mieszkańców.
Posiada także sterowanie w zakresie 60/100/150% wydajności, włączenia wyłączenia/włączenia systemu oraz przejścia w tryb letni ze sterowaniem czasowym.
Całość sprawia że różnica w kosztach eksploatacji w porównaniu z systemami wodnymi może sięgać oszczędności od 30% do 40% a dzięki bardzo niskiej bezwładności systemu HVAC pozwala na podgrzanie powietrza w budynku z 15°C do 20°C w kilkanaście minut.
System ogrzewania HVAC posiadając wszystkie te funkcje sprawia że spełnia on wymogi techniczne stawiane budynkom energooszczędnym grupy NF 40.

Ochrona przed materiałami szkodliwymi
Do budowy konstrukcji używamy drewna suszonego komorowo czterostronnie struganego, które nie wymaga żadnej impregnacji. Drewno, jako materiał pochodzenia naturalnego jest najzdrowszym materiałem konstrukcyjnym. Przepisy prawa budowlanego i atomowego zawierają wytyczne o maksymalnej dawce promieniowania jonizującego 1 milisiwerta (mSv) w domach w skali roku. Na liście od najmniej promieniotwórczych materiałów konstrukcyjnych do najbardziej, drewno będzie na początku zestawienia.

Wełna mineralna nowej generacji bez formaldehydu
Stosujemy wełnę mineralną nowej generacji, która spełnia oczekiwania "zielonego budownictwa".

EIFS - Exterior Insulation and Finish System, system zewnętrznej izolacji i wykończenia . Historia

1945-1960
Opracowanie systemu w Europie w latach celem było naprawa elewacji budynków po zniszczonych w czasie działań wojennych.
1969
Początek stosowania systemu EIFS w USA . Powodem był kryzys paliwowy na początku i w połowie lat1970 . Stosowanie systemu pozwalało na zmniejszenie kosztów związanych z ogrzewaniem budynków.
1997
Wprowadzenie do systemu EIFS styropianu ryflowanego dociepleń budynków budowanych w technologii szkieletu drewnianego. Ryfle od strony poszycia ściany budynku mają za zadanie odprowadzania wilgoci akcydentalnie dostającej się pomiędzy styropianem a poszyciem ściany. Powodem wprowadzenia styropianu ryflowanego było zabezpieczenie substancji budynku przed zawilgoceniem. Ryfle w płytach styropianowych spełniają rolę drenażu wilgoci jednak powodują niepotrzebne zjawisko wentylacji co zmniejsza izolacyjność budynku.
1998
Wprowadzenie w do systemu EIFS mat drenażowych . Maty drenażowe pozwalają na odprowadzanie wilgoci i nie powodują nadmiernego zjawiska wentylacji w dociepleniu zewnętrznym. Powodem wprowadzenia mat drenażowych było ograniczenie nadmiernej wentylacji w dociepleniu zewnętrznym budynku co zwiększa izolacyjność budynku, a tym samym obniżenie kosztów ogrzewania. Stosowanie mat drenażowych pozwala na stosowanie płyt styropianowych lub poliuretanowych bez ryfli.
2011
SOW - System Odprowadzenia Wilgoci (nazwa dla potrzeb firmy ABG Construction) pozwala na stosowanie mat drenażowych w systemie dociepleń zewnętrznych . Prawidłowe stosowanie SOW i przestrzeganie surowego reżimu technologicznego budowy domu w systemie szkieletu drewnianego jest barierą wychładzania budynku przez zbędną wentylację w dociepleniu, a jednocześnie pozwala na odprowadzenie wilgoci. W systemie stosowania mat drenażowych izolacja zewnętrzna budynku jest całkowicie oddzielona od poszycia ścian .

 

OSTATNIE REALIZACJE

     
     
 
     

 ABG Construction - GSM 513.102.888, 80-297 Banino, Miszewko, ul Brzozowa 26 |  N54.404000 |  E18.361400 | brand@op.pl © 2011