NOWOŚCI

PROGRAM DOPŁAT DO BUDOWY DOMÓW
WYSOKO ENERGOOSZCZĘDNYCH I PASYWNYCH

Od 2013 roku , wchodzi w życie program dotacji NFOŚiGW dla Inwestorów budujących domy wysoko energooszczędne i pasywne.
Wdrażanie programu dotacji , lata 2013-2022
Środki przeznaczone na dotacje:
100 mln 2013-2015
200 mln 2016-2018

Wysokości dotacji:

Dla budynków jednorodzinnych
Standard NF 40-EUco =< 40 kWh/(m2*rok) - dotacja 30 000 zł brutto
Standard NF 40-EUco =< 15 kWh/(m2*rok) - dotacja 50 000 zł brutto

Korzyści z udziału w programie.

Dom
(kWh/m2/rok)
Koszt budowy
(150 m2)
Dopłata
Roczne koszty
ogrzewania
Standardowe
wykonanie
300 000 PLN
0
4 600 PLN
NF 40 (40)
330 000 PLN
30 000 PLN
1300 PLN
NF 15 (15)
380 000 PLN
50 000 PLN
850 PLN

tabela zawiera orientacyjne dane dot. kosztów budowy oraz kosztów ogrzewaniai wentylacji

Realizacja przedsięwzięcia musi nastąpić w terminie 3 lat od podpisania umowy kredytu.
Budynki, aby sprostać wymogom programowym będą weryfikowane już pod względem rozwiązań projektowych, jak również będą sprawdzane rezultaty właściwego wykonania założeń projektowych, tym zajmą się banki biorące udział w programie.
Wypłata dotacji na konto Inwestora nastąpi po zrealizowaniu przedsięwzięcia wraz z potwierdzeniem uzyskania zamierzonego efektu standardu energetycznego.
Dla przyszłych Inwestorów już dziś, oferujemy kompleksową pomoc w zakresie wykonania projektu , realizacji budowy domu jak i również pomoc w uzyskaniu dotacji.

OSTATNIE REALIZACJE

     
     
 
     


ABG Construction - GSM 513.102.888, 80-297 Banino, Miszewko, ul Brzozowa 26 |  N54.404000 |  E18.361400 | brand@op.pl © 2011